پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری شاهرود
شاهرود
دکتر منیره عامریان
فلوشیپ بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)
خیابان 22 بهمن - ساختمان پزشکان مر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سید وحید الله صدر بلوریان
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
خ 22 بهمن ساختمان بهار واحد 11
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر امین اله امینی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
شاهرود - خیابان 22 بهمن ساختمان پز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر احمد جواهر فروش زاده
متخصص اورولوژی
سمنان - شاهرود - شاهرود   خ 22 بهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سید وحید صدر بلوریان
متخصص اورولوژی
سمنان - شاهرود - شاهرود خیابان 22 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر میلاد نعیم آسا
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
خیابان 22 بهمن ساختمان پزشکان بهار
امکان ثبت نوبت تلفنی