پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری شاهرود
شاهرود
دکتر منیره عامریان
فلوشیپ بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)
خیابان 22 بهمن - ساختمان پزشکان مر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر احمد جواهر فروش زاده
متخصص اورولوژی
سمنان - شاهرود - شاهرود   خ 22 بهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سید وحید الله صدر بلوریان
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
خ 22 بهمن ساختمان بهار واحد 11
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر امین اله امینی
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
شاهرود - خیابان 22 بهمن ساختمان پز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سید وحید صدر بلوریان
متخصص اورولوژی
سمنان - شاهرود - شاهرود خیابان 22 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر میلاد نعیم آسا
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
خیابان 22 بهمن ساختمان پزشکان بهار
امکان ثبت نوبت تلفنی