پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کودکان و نوزادان شاهرود
شاهرود
دکتر معصومه رحیم پور
متخصص بیماریهای کودکان
خ 22 بهمن - ساختمان پزشکان شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر عباس عبداللهی
متخصص بیماریهای کودکان
خیابان 22 بهمن کوچه شهید مزجی ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر محمود تاجیکی
متخصص بیماریهای کودکان
خ 22 بهمن - ساختمان پزشکان بهار
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر خدایار موفقی
متخصص کودکان
سمنان - شاهرود - شاهرود   خ 22 بهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سوسن جعفریان
متخصص بیماریهای کودکان
خ 22 بهمن ساختمان پزشکان شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر نسرین فاتح
متخصص کودکان
سمنان - شاهرود - شاهرود خیابان 22 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سعید رضا کلات جاری
متخصص بیماریهای کودکان
خ 22 بهمن ک ش مزجی پ 8
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سعیدرضا کلات جاری
متخصص کودکان
خیابان 22 بهمن، کوچه شهید مزجی، پل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر محمدحسن حسنی
متخصص بیماریهای کودکان
خیابان 22 بهمن ساختمان پزشکان مرکز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سوسن حعفریان
متخصص کودکان
سمنان - شاهرود - شاهرود-خیابان 22ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی