پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان چشم پزشکی شاهرود
شاهرود
دکتر محمدرضا خادمی
فلوشیپ ویتره و رتین
خیابان 22 بهمن - ساختمان پزشکان - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر حسین محمد نژاد
متخصص چشم
سمنان - شاهرود - شاهرود   خ 22 بهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی