پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکان



آدرس و تلفن مطب پزشکان چشم پزشکی شاهرود
شاهرود
دکتر محمدرضا خادمی
فلوشیپ ویتره و رتین
خیابان 22 بهمن - ساختمان پزشکان - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر حسین محمد نژاد
متخصص چشم
سمنان - شاهرود - شاهرود   خ 22 بهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی