پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی شاهرود
شاهرود
دکتر محمد مهدی نوریان
تخصص جراحی عمومی
سمنان - شاهرود - خیابان 22 بهمن بع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سیده فاطمه امیرخلیلی
متخصص جراحی عمومی
خیابان 22 بهمن کوچه 12 ساختمان پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر بابک میر سلطانی
متخصص جراحی عمومی
خ 22بهمن ساختمان پزشکان مرکزی
امکان ثبت نوبت تلفنی