پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی اراک
اراک
دکتر علی جورابچی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مرکزی - اراک - اراک خ شهید بهشتی م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر معصومه صوفیان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مرکزی - اراک - اراک م هقت تیر اول …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر محمد احمدزاده
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مرکزی - اراک - اراک- خ دکتربهشتی- …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر افشین بابایی همدانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مرکزی - اراک - اراک - خ شهید بهشتی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکترانوشیروان حکیم
عفونی
ساوه خ امام جنب بانک ملی ک شفق ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکترعادل فلاح
عفونی
ساوه - خ شریعتی - مجتمع پزشکی کوثر…
امکان ثبت نوبت تلفنی