پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق اراک
اراک
دکتر سعید صدرنیا
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان
مرکزی - اراک - سه راه ارامنه - ابت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر خسرو میناوند
متخصص قلب وعروق
مرکزی - اراک - اراک- خ دکتربهشتی- …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر نوید رضا مشایخی
متخصص قلب وعروق
مرکزی - اراک - اراک خ بهشتی روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر فاطمه جواد زاده
متخصص قلب وعروق
مرکزی - اراک - اراک- خ بهشتی- روبر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر ولی اله خدیر شر بیانی
متخصص قلب وعروق
مرکزی - اراک - اراک خ شهید بهشتی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر ولی اله خدیر شربیانی
متخصص قلب و عروق
خیابان شهید بهشتی، ساختمان پزشکان،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر الهام فراهانی
متخصص قلب و عروق
خ خرم مجتمع پزشکی خرم طبقه 2 واحد 5
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر نیره سلطانی
متخصص قلب و عروق
خ خرم مجتمع پزشکی خرم طبقه 2 واحد 5
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر خدیجه سلیمانی
متخصص قلب و عروق
کوچه شکرایی-ساختمان فارابی
امکان ثبت نوبت تلفنی