پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق اراک
اراک
دکتر سعید صدرنیا
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان
مرکزی - اراک - سه راه ارامنه - ابت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر نوید رضا مشایخی
متخصص قلب وعروق
مرکزی - اراک - اراک خ بهشتی روبروی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر خسرو میناوند
متخصص قلب وعروق
مرکزی - اراک - اراک- خ دکتربهشتی- …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر فاطمه جواد زاده
متخصص قلب وعروق
مرکزی - اراک - اراک- خ بهشتی- روبر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر ولی اله خدیر شر بیانی
متخصص قلب وعروق
مرکزی - اراک - اراک خ شهید بهشتی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر ولی اله خدیر شربیانی
متخصص قلب و عروق
خیابان شهید بهشتی، ساختمان پزشکان،…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر الهام فراهانی
متخصص قلب و عروق
خ خرم مجتمع پزشکی خرم طبقه 2 واحد 5
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر نیره سلطانی
متخصص قلب و عروق
خ خرم مجتمع پزشکی خرم طبقه 2 واحد 5
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر خدیجه سلیمانی
متخصص قلب و عروق
کوچه شکرایی-ساختمان فارابی
امکان ثبت نوبت تلفنی