پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) اراک
اراک
دکتر جلال رضائی
متخصص آسیب شناسی
میدان 7تیر خ شکرائی مجتمع نظیری آز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر عبادالله خشابی اسکوئی
متخصص آسیب شناسی
میدان شهدا خ مخابرات آزمایشگاه پات…
امکان ثبت نوبت تلفنی