پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) اراک
اراک
دکتر جلال رضائی
متخصص آسیب شناسی
میدان 7تیر خ شکرائی مجتمع نظیری آز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر عبادالله خشابی اسکوئی
متخصص آسیب شناسی
میدان شهدا خ مخابرات آزمایشگاه پات…
امکان ثبت نوبت تلفنی