پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشکی و روان‌شناسی اراک
اراک
دکتر کیوان قسامی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر بهمن صالحی
تخصص روانپزشکی
 سه راه ارامنه - اول کوچه شکرایی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر رضا پزشکی
متخصص اعصاب و روان
مرکزی - اراک - اراک- خ دکتربهشتی- …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علیرضا رضائی آشتیانی
متخصص اعصاب و روان
مرکزی - اراک - اراک- خ دکتر بهشتی-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر جمال اعتمادی
متخصص روانپزشکی
خ امام جنب بیمه آسیا ساختمان پزشکا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر هوراوش مشایخی
متخصص روانپزشکی
ساختمان پزشکان 455
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر فردین فرجی
متخصص اعصاب و روان
مرکزی - اراک - اراک خ سه راه ارامن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر جواد جواهری
متخصص پزشکی اجتماعی
خ امام - کلینیک شبانه روزی بزرگمهر
امکان ثبت نوبت تلفنی