پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی اراک
اراک
دکتر حسینعلی صفری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان شهید بهشتی - بالاتر از سه ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر مریم هادی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
خیابان دکتر بهشتی - جنب داروخانه ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر حسینعلی هادی
فلوشیپ جراحی زانو
خیابان شهید شیرودی - خیابان قدوسی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علیرضا امانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
کلینیک ارتوپدی بیمارستان ولیعصر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر حمید رضا اخلاقی نیا
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
مرکزی - اراک - خ امام - جنب سینما …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر قاسم صالحی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
مرکزی - اراک - اراک- ابتدای خ امام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر احمدرضا بهروزی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
ابتدای خیابان امام - جنب داروخانه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر احمدرضا قندی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
مرکزی - اراک - اراک دروازه تهران س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر محسن پارسی خامنه
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
مرکزی - اراک - اراک- خ امام- جنب د…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر مسعود کریمی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
مرکزی - اراک - اراک- خ امام- جنب ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی