پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری اراک
اراک
دکتر داود گودرزی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مرکزی -اراک- خ دکتربهشتی- سه راه ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علیرضا نوشاد کامران
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مرکزی - اراک- خ دکتر بهشتی- کوچه ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر علی سیروس
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
خیابان شهید شیرودی (خرم) - اول کوچ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر فرشید حق وردی
تخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص کلیه بزرگسال
مرکزی - اراک- خ شهید بهشتی- ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر داود عابدی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
مرکزی - اراک- خیابان دکتربهشتی - ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر پروین سلطانی
فوق تخصص بیماری های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)
خیابان هفت تیر - کوی شکرایی - ساخت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر محمودرضا باغی نیا
متخصص اورولوژی
مرکزی - اراک - اراک-خ ش بهشتی،بعدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر محمدکاظم حریری
متخصص اورولوژی
مرکزی - اراک - اراک- م شهدا- خ شهی…
امکان ثبت نوبت تلفنی