پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان غدد، رشد و متابولیسم اراک
اراک
دکتر محمد رضا رضوانفر
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژ…
مرکزی اراک کوچه شکرایی ساختمان پزش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اراک
دکتر افسانه طلایی
فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم(اندوکرینولوژ…
خیابان شهید بهشتی، کوچه پاساژ جلال…
امکان ثبت نوبت تلفنی