پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) بوشهر
بوشهر
دکتر علیرضا باطنی
متخصص آسیب شناسی
خ سنگی روبروی خ فاطمیه آزمایشگاه د…
امکان ثبت نوبت تلفنی