پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر مسعود ملکی
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
خیابان حاج محمد تقی اصفهانی - کوچه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر همایون منافی خسروشاهی
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر مرتضی کریمی
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
پارک شهراری -ساختمان راضی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر علیرضا رضایی گوهر چقائی
تخصص گوش و حلق و بینی(اتولوژی - نورواتولوژی)
خیابان حاج محمدتقی - کوچه تالار ام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر نیکزاد فرشچیان
گوش وحلق وبینی
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکترعلیرضا نادری
گوش وحلق وبینی
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکترمنوچهرعواطف فاضلی
گوش وحلق وبینی
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمد اعظم زنگنه
متخصص گوش و حلق و بینی
کرمانشاه - خ کاشان - پ 356
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر نادر نظری
تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
رو به روی پارک شیرین - خیابان معیر…
امکان ثبت نوبت تلفنی