پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر فریدون سبزی
فوق تخصص جراحی قلب وعروق
بلوار شهید بهشتی - مرکز تحقیقاتی، …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر رضا حیدری مقدم
تخصص بیماری های قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر علیرضا رای
فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان
پارکینگ شهرداری - ساختمان اجلالیه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر معصومعلی معصومی 
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
بلوارشهید بهشتی - بیمارستان امام ع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر شهین اسفندیاری
تخصص بیماری های قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر نادر عسگری 
دکترای حرفه ای پزشکی
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر فرزاد صاحب جمعی
متخصص قلب وعروق
کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر زهرا جلیلی
متخصص قلب وعروق
کرمانشاه - کرمانشاه -
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر هاشم کازرانی
متخصص قلب وعروق
کرمانشاه - کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمد چگنی
متخصص قلب وعروق
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر اعظم صفیرمردانلو
متخصص قلب وعروق
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمد علی اکبرزاده
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
مطب دکتر جهانگیر صیادی
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکترسیمین قینی
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکترعلیرضامحمدی
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر کتایون وکیلی گرمرودی
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر فرهاد آریان
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی