پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر حسین عبدی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر شارخ سخایی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر بهرام صمدزاده
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر مرتضی الماسی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
پارکینگ شهرداری ساختمان اجلالیه ط …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر هادی جلوس حقی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر جعفر حیدرنژادیان 
متخصص اورولوژیفوق تخصص نفرولوژی
کرمانشاه - کرمانشاه -
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر فرزین قادرپناه
متخصص اورولوژی
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر مهران مهاجرپور
متخصص اورولوژی
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر منوچهر مقصودی
متخصص اورولوژی
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمد حسن امیدواربرنا
متخصص اورولوژی
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمودرضا مرادی
فلوشیپ جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)
پارکینگ شهرداری - ساختمان پزشکان ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر جواد زرگوشی
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
40 متری مطهری غربی - روبروی مسجد ه…
امکان ثبت نوبت تلفنی