پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان کلیه و مجاری ادراری کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر شارخ سخایی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر حسین عبدی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر بهرام صمدزاده
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر مرتضی الماسی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
پارکینگ شهرداری ساختمان اجلالیه ط …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمودرضا مرادی
فلوشیپ جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی…
پارکینگ شهرداری - ساختمان پزشکان ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر جواد زرگوشی
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
40 متری مطهری غربی - روبروی مسجد ه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر فرزین قادرپناه
تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
پارکینگ شهرداری - روبروی هتل راه ک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر داریوش رئیسی دستگردی
تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)
پارکینک شهرداری - خیابان موید - پش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر هادی جلوس حقی
تخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر منوچهر مقصودی
متخصص اورولوژی
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر مهران مهاجرپور
متخصص اورولوژی
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر جعفر حیدرنژادیان 
متخصص اورولوژیفوق تخصص نفرولوژی
کرمانشاه - کرمانشاه -
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محمد حسن امیدواربرنا
متخصص اورولوژی
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی