پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر آلفرت پطروسیان آواکیان
تخصص جراحی عمومی
خیابان شریعتی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر کیومرث اسلام پیا
تخصص جراحی عمومی
اجلالیه ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر عبداله ذوالفقاری
تخصص جراحی دهان،فک و صورت
پلی کلینیک شهرداری خ موید پ 25
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر محسن حسن زاد آذر
متخصص جراحی عمومی
خ طالقانی روبروی درمانگاه شماره یک
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر عبدالمجید اسحق
متخصص جراحی عمومی
کرمانشاه-بلوارحاج محدتقی-جنب ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر سیدرضا حقیقیت
متخصص جراحی عمومی
بلوار حاج گل مریم
امکان ثبت نوبت تلفنی