پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر علی معینی 
فوق تخصص بیماری های ریه
خیابان افشارطوس - (چهارراه جوانشیر…
امکان ثبت نوبت تلفنی