پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بندرعباس
دکتر عبدالرضا ستایش
رادیولوژی و سونوگرافی
خیابان سیدجمال چهارراه مرادی ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر متین علوی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
چهارراه فاطمی - کوچه جاودان 4 - مج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مهناز عابدینی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان اسدآبادی - چهار راه مرادی -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مهران سمیعیان
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان سید جمال الدین - نرسیده به …
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر زهرا رئیسی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
چهار راه فاطمیه - ساختمان پزشکان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر میترا رفیعی
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
خیابان شهید کازرونی
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر رحمت الله شمسایی
پرتونگاری
خیابان سید جمال الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر رحمت اله شمسائی
متخصص رادیولوژی
خ سیدجمال الدین جنب سرای کتاب
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر محمد رضا شمسه ای
پرتونگاری
خیابان سید جمال الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر منصور صانعی
پرتونگاری
خیابان سید جمال الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر مجید جواهری مشهدی
متخصص رادیولوژی
قشم - خیابان ولی عصر -سونوگرافی جو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر کاظم الهیاری
پرتونگاری
فلکه اتوتاج-جنب دادگستری
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سید حسن مصطفوی
پرتونگاری
خیابان سید جمال الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر اسدالله ستوده نیا
پرتونگاری
خیابان سید جمال الدین
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سیامک عضدی دیلمانی
پرتونگاری
فلکه اتوتاج
امکان ثبت نوبت تلفنی