پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان گوارش ، کبد و آندوسکوپی بندرعباس
دکتر هاجر اقبالی
فوق تخصص گوارش و کبد
خیابان مرادی خیابان شهیدکازرونی سا…
بندرعباس
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر محمدباقر میری
فوق تخصص گوارش و کبد
چهارراه فاطمیه بعد از آزمایشگاه دک…
بندرعباس
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر سید حمید موسوی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
بلوار سید جمالدین اسدآبادی (مرادی)…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر فرهاد قهرمانی
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد کودکان
گلشهر - بلوار مصطفی خمینی - چهاررا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بندرعباس
دکتر هاجر اقبالی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان شهید کازرونی - روبروی پارکی…
امکان ثبت نوبت تلفنی