پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی زاهدان
زاهدان
دکتر محمد هاشمی شهری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر سید محمدرضا صفایی نودهی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی