پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی زاهدان
زاهدان
دکتر محمد عظیم طاهری بجد
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
تقاطع خیابان خیام و بهشتی - ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر زهره روحانی
متخصص رادیولوژی
میدان مشاهیر ساختمان پزشکان مشاهیر
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر رویا کاغذکنانی
پرتونگاری
خیابان امیر المومنین -امیر المومنی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر غلام عبدی
پرتونگاری
خیابان مصطفی خمینی-تقاطع خیابان ام…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر فریبا سوادکوهی
پرتونگاری
خیابان شهید بهشتی جنوبی
امکان ثبت نوبت تلفنی