پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشکی و روان‌شناسی زاهدان
زاهدان
دکتر محبوبه فیروزکوهی
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خیابان مدرس، جنب طب تصویری، ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر محسن کیان پور
تخصص روانپزشکی
میدان مهران - ساختمان مهر - طبقه س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر سید علیرضا سجادی
متخصص روانپزشکی
خ امیرالمومنین مقابل مسجد علی ابن …
امکان ثبت نوبت تلفنی