پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عمومی زاهدان
زاهدان
دکتر آرام شیخ ویسی نظامی
دکترا پزشکی عمومی
خیابان کوثر، نبش کوثر 31
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر فرهاد آراسته
دکترا پزشکی عمومی
خیابان امام خمینی (ره)، روبروی سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی