پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان خون و سرطان زاهدان
زاهدان
دکتر محمدعلی مشهدی
فوق تخصص خون و سرطان بالغین (انکولوژی)
میدان شاهیر
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکترمحمودایمانی
رادیوتراپی
زاهدان -بلواربهداشت-فلکه مشاهیر-سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی