پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسم ، آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشت
رشت
دکتر بابک قلعه باغی
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی
چهار راه گلسار - پشت مخابرات - خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی