پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) رشت
رشت
دکتر محمد نجفی آشتیانی
متخصص آسیب شناسی
خ امام خمینی- روبروی کارخانه آردکو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر فاطمه شادمهر
متخصص آسیب شناسی
خیابان حافظ - جنب پیتزا شهر شب - آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر مهرداد معنوی
متخصص آسیب شناسی
خ مطهری جنب بانک تجارت پ 337
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر بابک نیاکان
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
میدان شهرداری، خیابان امام خمینی، …
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر آرمان مازوجی
متخصص آسیب شناسی
خیابان امام خمینی آزمایشگاه رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر صبا هدا
متخصص آسیب شناسی
خ امام خمینی -روبروی آردکوبی - کوچ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر احمد ذیگلری
متخصص آسیب شناسی
طبق آخرین اطلاعات ما ، این پزشک گر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر علیرضا مهرورز
متخصص آسیب شناسی
خ امام خمینی آزمایشگاه دکترفدایی
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر زینت آقازاده
متخصص آسیب شناسی
خ مطهری آزمایشگاه پاتوبیولوژی گیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر عبداله رهبرنیکوکار
متخصص آسیب شناسی
چهارراه میکاییل خ حافظ جنب داروخان…
امکان ثبت نوبت تلفنی