پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد رشت
دکتر سید مهدی کیایی
متخصص درد های حاد و مزمن
چهارراه گلسار روبروی داروخانه شبان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
نادر محمد قلی زاده مهویزانی
متخصص بیهوشی
خ مطهری روبروی پرورشگاه مژدهی
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر عباس شیرزاد
متخصص بیهوشی
گیلان - رشت - حاجی آباد-خ سپهدار-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمد علی موجودی نیا
متخصص بیهوشی
بیمارستان گلسار
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر بهمن قوی پنجه
متخصص بیهوشی
فلکه زرجوب - بالای بانک استان
امکان ثبت نوبت تلفنی