پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد رشت
رشت
نادر محمد قلی زاده مهویزانی
متخصص بیهوشی
خ مطهری روبروی پرورشگاه مژدهی
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر عباس شیرزاد
متخصص بیهوشی
گیلان - رشت - حاجی آباد-خ سپهدار-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر محمد علی موجودی نیا
متخصص بیهوشی
بیمارستان گلسار
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
دکتر بهمن قوی پنجه
متخصص بیهوشی
فلکه زرجوب - بالای بانک استان
امکان ثبت نوبت تلفنی