پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی خرم آباد
خرم آباد
دکتر احد سرپرست
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
لرستان - خرم آباد - خرم اباد خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مهران لک
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر ستار باژوان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
لرستان - خرم آباد - خرم آباد میدان…
امکان ثبت نوبت تلفنی