پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی خرم آباد
خرم آباد
دکتر مهران لک
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر احد سرپرست
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
لرستان - خرم آباد - خرم اباد خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر ستار باژوان
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
لرستان - خرم آباد - خرم آباد میدان…
امکان ثبت نوبت تلفنی