پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی خرم آباد
خرم آباد
دکتر سیروس کاظمی راد
گوش و حلق و بینی
شهدای شرقی
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر ذبیح اله طراحانی
متخصص گوش و حلق و بینی
حدفاصل میدان شهداوچهارراه بانک
امکان ثبت نوبت تلفنی