پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی خرم آباد
خرم آباد
دکتر ذبیح اله طراحانی
متخصص گوش و حلق و بینی
حدفاصل میدان شهداوچهارراه بانک
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر سیروس کاظمی راد
گوش و حلق و بینی
شهدای شرقی
امکان ثبت نوبت تلفنی