پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب خرم آباد
خرم آباد
دکتر حسنعلی طغیانی دولت آبادی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
بیمارستان توحید
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر حاتم زبردست
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
لرستان - خرم اباد خیابان انقلاب رو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر حمزه علی اسدی
متخصص مغز و اعصاب
لرستان - خرم آباد - خرم آباد - خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مهران همای نیکفر
متخصص مغز و اعصاب
لرستان - خرم آباد - خرم آباد چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر صادق میرزاده خرم آباد
متخصص مغز و اعصاب
لرستان - خرم آباد - خرم اباد میدان…
امکان ثبت نوبت تلفنی