پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب خرم آباد
خرم آباد
دکتر حسنعلی طغیانی دولت آبادی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
بیمارستان توحید
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر حاتم زبردست
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
لرستان - خرم اباد خیابان انقلاب رو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر حمزه علی اسدی
متخصص مغز و اعصاب
لرستان - خرم آباد - خرم آباد - خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مهران همای نیکفر
متخصص مغز و اعصاب
لرستان - خرم آباد - خرم آباد چهارر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر صادق میرزاده خرم آباد
متخصص مغز و اعصاب
لرستان - خرم آباد - خرم اباد میدان…
امکان ثبت نوبت تلفنی