پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق خرم آباد
خرم آباد
دکتر رضا جواهری
متخصص قلب و عروق
خرم آباد - خیابان انقلاب - بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مهرداد نامداری
تخصص بیماری های قلب و عروق فلوشیپ کاردیولوژی
لرستان - خرم اباد - خیابان امام - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر بابک بهاروند احمدی
تخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
خیابان امام - جنب آزمایشگاه دکتر ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر علیرضا قینی
دکترای حرفه ای پزشکی
لرستان - خرم اباد روبروی بیمارستان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر بابک بهارونداحمدی
تخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
لرستان - خرم اباد خیابان امام کنار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر سولماز علوی درزم
متخصص قلب وعروق
لرستان - خرم آباد - خرم آباد - خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی