پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان انکولوژیست (پرتو درمانی و ..) خرم آباد
مرکز رادیوتراپی انکولوژی باران
دکتر مسعود جمالی متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
شصت متری کوی بسیج بسیج ۴
خرم آباد
امکان ثبت نوبت تلفنی