پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان انکولوژیست (پرتو درمانی و ..) خرم آباد
مرکز رادیوتراپی انکولوژی باران
دکتر مسعود جمالی متخصص رادیوتراپی و انکولوژی
شصت متری کوی بسیج بسیج ۴
خرم آباد
امکان ثبت نوبت تلفنی