پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) خرم آباد
خرم آباد
دکتر شاهین نظام آبادی
متخصص آسیب شناسی
جنب شرقی میدان شهدا آزمایشگاه پارس
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
سیدعزت اله رفیعی علوی علویجه
متخصص آسیب شناسی
خ شهداء غربی پ 403
امکان ثبت نوبت تلفنی