پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشکی و روان‌شناسی خرم آباد
خرم آباد
دکتر مژگان جاریانی
تخصص روانپزشکی
چهارراه فرهنگ، ساختمان دکتر شیروانی
امکان ثبت نوبت تلفنی