پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان چشم پزشکی خرم آباد
خرم آباد
دکتر بختیار حسینی
تخصص چشم
میدان شهدا - طبقه دوم دنیای عینک
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر رحیم عبدالوند
تخصص چشم
پل شهدا - طبقه دوم عینک سازی زایس
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر صادق رضازاده آلقو
تخصص چشم
لرستان - خرم آباد-میدان شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی