پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان چشم پزشکی خرم آباد
خرم آباد
دکتر بختیار حسینی
تخصص چشم
میدان شهدا - طبقه دوم دنیای عینک
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر رحیم عبدالوند
تخصص چشم
پل شهدا - طبقه دوم عینک سازی زایس
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر صادق رضازاده آلقو
تخصص چشم
لرستان - خرم آباد-میدان شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی