پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی خرم آباد
خرم آباد
دکتر سلیمان جافریان
متخصص داخلی
لرستان - خرم آباد - خرم اباد خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مجید عبدالهیان
تخصص بیماری های داخلی
لرستان - خرم اباد نرسیده به پل شهد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر محمدحسن قنادی
متخصص داخلی
لرستان - خرم آباد - خرم اباد میدان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر صالح آزادبخت
تخصص بیماری های داخلی
-شهدا شرقی
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مصطفی چراغی آذر
متخصص داخلی
میدان شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر غلامرضا کمالوند
متخصص داخلی
لرستان - خرم آباد - خرم اباد خ اما…
امکان ثبت نوبت تلفنی