پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی خرم آباد
خرم آباد
دکتر مجید عبدالهیان
تخصص بیماری های داخلی
لرستان - خرم اباد نرسیده به پل شهد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر سلیمان جافریان
متخصص داخلی
لرستان - خرم آباد - خرم اباد خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر محمدحسن قنادی
متخصص داخلی
لرستان - خرم آباد - خرم اباد میدان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر مصطفی چراغی آذر
متخصص داخلی
میدان شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر غلامرضا کمالوند
متخصص داخلی
لرستان - خرم آباد - خرم اباد خ اما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر صالح آزادبخت
تخصص بیماری های داخلی
-شهدا شرقی
امکان ثبت نوبت تلفنی