پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی زنجان
زنجان
دکتر منصور علیمردانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
ابهر - روبروی بیمارستان امدادی - ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر الهام صدر 
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
زنجان - زنجان - زنجان خ سعدی وسط ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی