پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی زنجان
زنجان
دکتر الهام صدر 
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
زنجان - زنجان - زنجان خ سعدی وسط ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی