پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان گوش حلق و بینی زنجان
زنجان
دکتر ناصر حکمی
تخصص گوش،گلو،بینی و جراحی سر و گردن
زنجان - خیابان شهدا - ساختمان 39
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
محمد پورحاجی غلامی محمودآبادی
متخصص گوش و حلق و بینی
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر مهرداد ستاره
گوش وحلق وبینی
سعدی وسط نبش کوچه زند
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر منیژه جز چناهی
گوش وحلق وبینی
چهار راه سعدی ابتدای خیابان سعدی ش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
سید یاور موسوی
گوش وحلق وبینی
ابتدای سعدی شمالی
امکان ثبت نوبت تلفنی