پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب زنجان
زنجان
دکتر مهران یوسفی 
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر مهدی مقبولی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
زنجان سعدی وسط-س زرتشت
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر بابک محبوبی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
سعدی شمالی-ساختمان شهریار-طبقه 4
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر بابک خادم رهگشای
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
زنجان - چهارراه سعدی - ابتدای سعدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر احمد ایروانی 
متخصص مغز و اعصابمتخصص جراحی مغز و اعصاب
زنجان - زنجان - زنجان چهارراه سعدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر فرهاد گلی پور
متخصص مغز و اعصاب
زنجان - زنجان - زنجان خ سعدی وسط ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر سیدعبدالرضا قریشی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
اتوبان شیخ فضل اله نوری - بالاتر ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر بهروز محمدی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
میدان انقلاب - (چهارراه)ساختمان پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر احمد ایروانی
متخصص جراح مغز و اعصاب
خ سعدی وسط - نبش داروخانه شاهرخ - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر محمدرضا مرتضایی
متخصص مغز و اعصاب
زنجان - زنجان - زنجان سعدی وسط -سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر بابک خادم ره گشای
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خ سعدی وسط - ساختمان پزشکان صدف
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر افشین ظهیری
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
خدابنده- خ امام- روبروی مخابرات
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر محمدرضا مرتضائی
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
زنجان-خ سعدی وسط- روبروی کتابخانه …
امکان ثبت نوبت تلفنی