پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب زنجان
زنجان
دکتر مهران یوسفی 
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر مهدی مقبولی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
زنجان سعدی وسط-س زرتشت
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر بابک محبوبی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
سعدی شمالی-ساختمان شهریار-طبقه 4
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر بابک خادم رهگشای
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
زنجان - چهارراه سعدی - ابتدای سعدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر فرهاد گلی پور
متخصص مغز و اعصاب
زنجان - زنجان - زنجان خ سعدی وسط ر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر احمد ایروانی 
متخصص مغز و اعصابمتخصص جراحی مغز و اعصاب
زنجان - زنجان - زنجان چهارراه سعدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر محمدرضا مرتضایی
متخصص مغز و اعصاب
زنجان - زنجان - زنجان سعدی وسط -سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر احمد ایروانی
متخصص جراح مغز و اعصاب
خ سعدی وسط - نبش داروخانه شاهرخ - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر افشین ظهیری
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
خدابنده- خ امام- روبروی مخابرات
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر بابک خادم ره گشای
تخصص بیماری های مغز و اعصاب(نورولوژی)
خ سعدی وسط - ساختمان پزشکان صدف
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر محمدرضا مرتضائی
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
زنجان-خ سعدی وسط- روبروی کتابخانه …
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر سیدعبدالرضا قریشی
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
اتوبان شیخ فضل اله نوری - بالاتر ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر بهروز محمدی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
میدان انقلاب - (چهارراه)ساختمان پا…
امکان ثبت نوبت تلفنی