پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی زنجان
زنجان
دکتر بهزاد معماری
تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
زنجان - سعدی وسط - ساختمان پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر محمد کابلی
متخصص رادیولوژی
چهارراه سعدی
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر سیدمرتضی باقری
متخصص رادیولوژی
خدابنده - خ امام سونوگرافی باقری
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر مسعود محمدیان
پرتونگاری
انتهای اتوبان شیخ فضال الله
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر پرویز قزلباش
پرتونگاری
انتهای اتوبان شیخ فضل الله نوری
امکان ثبت نوبت تلفنی