پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد زنجان
زنجان
دکتر مجتبی قهرمانی
متخصص بیهوشی
چهارراه انقلاب ساختمان پاستور واحد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر صفر حیدری
متخصص بیهوشی
زنجان - زنجان - زنجان دروازه ارک
امکان ثبت نوبت تلفنی