پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد زنجان
زنجان
دکتر صفر حیدری
متخصص بیهوشی
زنجان - زنجان - زنجان دروازه ارک
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر مجتبی قهرمانی
متخصص بیهوشی
چهارراه انقلاب ساختمان پاستور واحد…
امکان ثبت نوبت تلفنی