پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی پلاستیک و زیبایی زنجان
زنجان
دکتر شاهرخ عطاریان
تخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
زنجان چهارراه انقلاب-س پاستور
امکان ثبت نوبت تلفنی