پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی زنجان
زنجان
دکتر عاکفه احمدی افشار
فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی
زنجان خ زینبیه-طبقه فوقانی داروخان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر علیرضا خادم المله
تخصص بیماری های داخلی
زنجان خ سعدی وسط ابتدای زینبیه ساخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر ایوب پزشکی
متخصص بیماریهای داخلی
خ سعدی وسط اول خ زینبیه شاختمان هش…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر حسن نیشابوری
فوق تخصص گوارش و کبد و مجاری صفراوی - داخلی
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر سعید آقاحسن کاشانی
متخصص داخلیفوق تخصص ریه
زنجان - زنجان - زنجان-بالاتر از چه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر نسرین نقیلو
متخصص داخلی
زنجان - زنجان - زنجان-چهارراه سعدی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر محمدحسن رستم خانی
متخصص داخلی
زنجان - زنجان - زنجان-ابتدای سعدی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر بابک رضایی
متخصص داخلی
ابتدای خیابان سعدی شمالی، ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر فضل اله آیت الهی
متخصص داخلی
زنجان - زنجان - زنجان-خ زینبیه-س ه…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر سیدعلی جاودان مولایی
متخصص بیماریهای داخلی
زنجان-زنجان: چهارراه سعدی- خ بعثت …
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر هرمز بشارتی
متخصص بیماریهای داخلی
زنجان- خ شهدا- چهارراه امیرکبیر- س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر حمیدرضا سخائی
متخصص داخلی
زنجان - زنجان - زنجان دروازه ارک
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر سیدعلی جاودان مولائی 
متخصص داخلی
زنجان - زنجان - زنجان سعدی وسط نبش…
امکان ثبت نوبت تلفنی