پرسش و پاسخ پزشکی       تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   زنجان   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان ریه و دستگاه تنفسی زنجان
زنجان
دکتر سپیده سخنور
متخصص بیماریهای قلب و عروق
سعدی وسط - ساختمان جودی
امکان ثبت نوبت تلفنی
زنجان
دکتر منیژه جزء پناهی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
خیابان سعدی وسط، خیابان زینبیه، سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی