پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی کرمان
کرمان
دکتر فرهاد صراف زاده کرمانی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
چهارراه طهماسب آباد - کلینیک بعثت
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمد محمد باقری
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
میدان آزادی - ابتدای خیابان استقلال
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر ناصر شهابی نژاد
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
کرمان - کرمان - کرمان -چهارراه خوا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر امین الرضا بلندی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
کرمان - کرمان - کرمان-خیابان جهاد-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مهدی خالقی نیا
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
کرمان - کرمان - کرمان-بلوار جهاد-م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مسعود امینی
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
کرمان - خیابان جهاد - نبش جهاد 4 -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر علی شیخ شعاعی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
کرمان - کرمان - کرمان -خیابان جهاد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر ولی الله بوریا زاده
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
کرمان - کرمان - کرمان-خیابان شهید …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر فاطمه سعید
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
کرمان - کرمان - کرمان-خیابان سعدی-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر علی کمالی
عفونی
جیرفت-خیابان شهید رجایی-کوچه دکتر …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رحمدل افشارمنش
عفونی
جیرفت خیابان شهید رجائی -کوچه2
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمد رضا سالاری
عفونی
زرند-خیابان امام-ساختمان پزشکان سی…
امکان ثبت نوبت تلفنی