پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق کرمان
دکتر مسلم شادمانی
متخصص قلب و عروق
چهار راه طهماسب آباد بلوار جهاد بی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر حسین اباذری
تخصص بیماری های قلب و عروق
کرمان-خیابان شریعتی-کوچه نامدار مح…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر بهزاد سروره عظیم زاده
تخصص بیماری های قلب و عروق ، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
کرمان-خیابان شهید کامیاب-ساختمان م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر فرخ بنی اسدی
تخصص جراحی قلب و عروق
کرمان - خیابان شفا - مجتمع شفا - ط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر حمیدرضا نصری
متخصص قلب وعروق
کرمان - کرمان - کرمان-خیابان استقل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر یداله مایل
متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
خیابان شهید کامیاب (ابوحامد)، بیما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر معصومه کهنوجی
تخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
کرمان- چهارراه سمیه (طهماسب آباد) …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مسعود دیلمی
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
کرمان-پارک نشاط- خیابان سعدی 7-پار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمود خدارحمی شهر بابک
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
ابتدای استقلال مجتمع پزشکی استقلال
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر اصغر کاظم علی
متخصص قلب وعروق
کرمان - کرمان - کرمان-بلوار جهاد-س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر منصور موذن زاده
متخصص قلب وعروق
کرمان - کرمان - کرمان-خیابان استقل…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر فاطمه میرزایی پور
تخصص بیماری های قلب و عروق
چهارراه طهماسب آباد - ساختمان پزشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر افسانه فرود
متخصص قلب وعروق
کرمان - کرمان - کرمان -خیابان شریع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر جهانگیر تاجدینی
متخصص قلب وعروق
کرمان - کرمان - کرمان-خیابان سعدی-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر حسین اباذری
تخصص بیماری های قلب و عروق
بیمارستان آیت اله کاشانی- بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر آزاده مختاری
قلب و عروق
زرند-میدان امام-ساختمان پزشکان سین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
مطب دکتر هادی یوسف شاهی
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر امیندخت امینیان
متخصص قلب وعروق
کرمان - کرمان - کرمان-خیابان جهاد-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر حسن اشرف پور
قلب و عروق
بافت- خیابان طالقانی شرقی- ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر نادر عسگری
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر جهانگیر زارع
قلب و عروق
سیرجان-خیابان شریعتی-ساختمان پزشکا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکترزهراجلیلی متخصص
قلب و عروق
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر جمال موسوی
قلب و عروق
جیرفت-خیابان شهید رجایی-کوچه دوم س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر روشنک محمودیان
قلب و عروق
جیرفت-خیابان شهید رجایی-بن بست اول…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سلماز محمود زاده پورناکی
قلب و عروق
بم-خیابان امام خمینی-کلینیک شهید ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی