پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) کرمان
کرمان
دکتر مهناز یزدان پناه
متخصص آسیب شناسی
میدان باغ ملی- ساختمان خیریه انصار…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر شهریار دبیری
متخصص آسیب شناسی
چهارراه طهماسب آباد ک نامدارمحمدی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر حمید تبریزچی
متخصص آسیب شناسی
خ جهاد- جهاد سوم- شماره 57
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمدر ضا کرمی شاهرخی
متخصص آسیب شناسی
خیابان سعدی ساختمان پارک کلینیک
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر ناهید منصفی پراپری
متخصص آسیب شناسی
چهارراه طهماسب آباد- مجتمع پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر بهمن صدیقی
متخصص آسیب شناسی
میدان آزادی ساختمان پزشکان آزادی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مریم محیط
متخصص آسیب شناسی
خ شریعتی روبروی قدمگاه آزمایشگاه ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رضا ملک پورافشار
متخصص آسیب شناسی
خ عباس صباحی ساختمان پزشکان صبا
امکان ثبت نوبت تلفنی