پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی کرمان
کرمان
دکتر محمد نعیم احراری
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
چهارراه طهماسب آباد - ساختمان پزشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محسن حسین زاده
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
کرمان - کرمان - کرمان-چهارراه طهما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر معصومه بیات
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
کرمان - کرمان - کرمان-خیابان استقل…
امکان ثبت نوبت تلفنی