پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد کرمان
کرمان
دکتر بهرام آریانفر
متخصص بیهوشی
خ شهید چمران-جنب داروخانه سجادیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سرور ناصر علوی
متخصص بیهوشی
کرمان - کرمان - کرمان-خیابان ابوذر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رحیم یوسف زاده
متخصص بیهوشی
خ خواجو- ک شماره 22
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سرورالسادات ناصرعلوی
متخصص بیهوشی
چهارراه طهماسب آباد- ساختمان پزشکا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رضا محمدامینی
متخصص بیهوشی
چهارراه کاظمی ط فوقانی داروخانه نج…
امکان ثبت نوبت تلفنی