پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی کرمان
دکتر علی شهسواری پور
فوق تخصص زانو
بلوار جمهوری روبروی سه راه حمزه سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر سید کاظم مرتضوی
جراح و متخصص ارتوپدی شکستگیها
خیابان شریعتی چهار راه طهماسب آباد…
امکان ثبت نوبت تلفنی
دکتر سینا امینی زاده
متخصص ارتوپدی و جراح استخوان و مفاصل
خیابان جهاد بین کوچه ۳ و ۵ مجتمع ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمدرضا احمدی پور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
خیابان استقلال - ساختمان پزشکان حک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر علی پور امیری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
چهارراه طهماسب اباد - ساختمان پزشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمود کریمی مبارکه
تخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی زانو
1- چهارراه طهماسب - ساختمان پزشکان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر علی شهسواری پور
متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی زانو
بیمارستان مهرگان - طبقه سوم
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر علیرضا سعید
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
کلینیک ویژه بیمارستان دکتر باهنر
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر عباس سالاری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
خیابان ابوحامد - بیمارستان مهرگان
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر شهاب ایل کا
فلوشیپ جراحی استخوان و مفاصل کودکان (ارتوپدی کودکان)
کلینیک شهید باهنر
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رضا رضائی زاده
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
چهارراه طهماسب آباد - ساختمان خاتم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر افشین احمدزاده حشمتی
فلوشیپ جراحی ستون فقرات
خ استقلال- ساختمان پزشکان حکیم
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمدجواد خسروی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
کرمان - کرمان - کرمان-میدان آزادی-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمدحسن فدائی
متخصص استخوان و مفاصل
خ سپه مجتمع پزشکی سپه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر مهدی سروریان
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
کرمان - چهارراه طهماسب آباد - بلوا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمود مرادی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
کرمان - کرمان - کرمان-خیابان جهاد-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سعیده سلطان زاده
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
کرمان - کرمان - کرمان چهارراه طهما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر کاظم مرتضوی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر رضا نکته سنج اول
ارتوپدی
زرند-میدان 7 تیر- ساختمان تخصصی شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمدجواد خسروی کوهبنانی
متخصص استخوان و مفاصل
کرمان - مجتمع پزشکی استقلال
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمود شریعت زاده
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
کرمان - کرمان - کرمان -چهارراه طهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر پیام اسدی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
شهربابک-خیابان امام-کوچه کارگر 11
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سیدحجت آیت اللهی موسوی
متخصص استخوان و مفاصل
خ بهشتی نرسیده به چهارراه طهماسب آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر سهیل طالبی
ارتوپدی
رفسنجان-خیابان مدرس-مدرس 7-جنب فیز…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر محمد طاهر قادری
ارتوپدی
جیرفت-روبه روی اورژانس بیمارستان ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر حمیدرضا پورطاهری
متخصص استخوان و مفاصل
خ استقلال-ساختمان پزشکان حکیم
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمان
دکتر حمید رضا پور طاهری
ارتوپدی
جیرفت-روبه روی اورژانس بیمارستان ا…
امکان ثبت نوبت تلفنی